Vår snille og barnekjære maskot Foffa synes det er utrolig hyggelig å hilse på barna. Hver dag etter teaterforestillingene som er kl. 12.00 og 15.30 kan de som vil hilse på Foffa. Foffa elsker også å passe på smokker, så det er bare å gi de til han. Sluttesmokkeren får en diplom i inngangen til parken.