Meny

Åpningstider og priser

Les mer om hvilke aktiviteter som må holdes stengt og tiltak her.

  • Alle må booke billett i forkant. Ledsagere med ledsagerbevis og barn under to år trenger ikke booke plass på forhånd. Bookingen finner du her: Foldvikbutikken

Åpningstider:

Vår åpningstid er alltid fra kl. 10 – 18.

I Foldvik familiepark skal alle ha det gøy på landet, uansett hvor gammel man er. Vi har derfor kun barnepriser på våre billetter. Prisen som oppgis gjelder derfor alle barn fra 2-100 år, også honnør. Barn under to år og over 100 år kommer inn gratis.

21.mai – 24.mai (Kr.hfartshelgen) pris 260,-
30.mai -1.juni (Pinsehelgen) pris 260,-
Lørdag og søndag  frem til 14. juni pris 260,-
Hver dag fra 20. juni – 16. aug pris 290,-
Lørdag og søndag fra 22. aug. – 30. aug. pris 290,-

For å holde god kontroll på forventet dagsbesøk er salg av sesongkort og salg av fornying av sesongkort stanset. 

På grunn av den pågående Coronapandemien, har ikke parken mulighet for forhåndsbestilling for grupper. Parken har heller ikke åpent utenom ordinær åpningstid for grupper.

HUND IKKE TILLATT
Barn under 12 år, kun i følge med en voksen.

Billettbetingelser

    • Vi har ikke ½ dags billett.
    • Gavekort/ gratisbilletter kan ikke selges til tredjepart.
    • Sesongkort er personlig og må registreres med bilde.
    • Misbruk av sesongkort vil føre til inndragelse av kortet.

Værforbehold / Force majeureFoldvik

Familiepark tar forbehold om stenging av enkelte aktiviteter (halmhopping, tog, akebakke, sklier, teater, traktorkjøring) grunnet vær eller vannforhold.
Ved eventuell stenging av enkelte aktiviteter i parken refunderes ikke billetten. Det gis heller ikke rabattert pris på billetten. Foldvik Familiepark tar forbehold om stenging av deler eller hele parken på grunn av force majeure. Det vil si uforutsette begivenheter utenfor Foldvik Familieparks AS sin kontroll som fører til delvis eller fullstendig stengning av parken. Ved eventuell delvis eller fullstendig stenging av parken refunderes ikke billetten. Se forøvrig neste punkt.

Force Majeure og ansvarsbegrensning 

Hvis Foldvik Familiepark AS forhindres fra å oppfylle sine forpliktelser på grunn av omstendigheter som Foldvik Familiepark AS ikke har kontroll over som krig, arbeidskonflikt, utestengning, brann, flom, mangel på transport eller energi, statlige tiltak, myndighetspålagte restriksjoner ny eller endret lovgivning, vil Foldvik Familiepark AS være fritatt for skader og andre straffer, forutsatt at Foldvik Familiepark AS innen rimelig tid informerer kunden om forholdet. Når hindringen opphører, skal forpliktelsen oppfylles som avtalt. Dersom forsinkelsen overstiger to måneder, har både kunden og Foldvik Familiepark AS rett til å heve kjøpsavtalen umiddelbart uten noen forpliktelse til å betale erstatning.Foldvik Familiepark AS har intet ansvar overfor kunden for eventuelle feil, forsinkelser eller skade. Foldvik Familiepark AS er bare ansvarlig for skade som kunden ikke kunne begrense eller unngå. Foldvik Familiepark AS er dessuten aldri ansvarlig for noe tap av næringsvirksomhet.

 

Hundeparkering

Nøkkel utleveres i inngangen mot et depostitum på kr 100, – Prinsippet første mann til mølla gjelder og det går ikke an å reservere plass. Hundeparkeringen er ubetjent og Foldvik Familiepark avskriver seg ethvert ansvar for hunder som plasseres i hundeparkeringen. Vannskål og vann er tilgjengelig. Depositum fåes tilbake ved nøkkelavlevering. Innhegningen skal da være ren for hundeavføring.