Kjøpsvilkår

Foldvik Familiepark er en kontantløs park. Årsakene er:

 • Vi får en tryggere arbeidsplass for medarbeiderne
 • Vi reduserer påvirkningen på miljøet
 • Det fjerner en tidkrevende og unødvendig kostnad som det å telle, kontrollere og levere inn kontantene.

Vi aksepterer både de aller fleste bankkort og Vipps! Dersom du må bruke kontanter kan dette benyttes i enkelte salgsutsteder.

 • Alle priser er i norske kroner.
 • Barn under to år og over 100 år går gratis inn i parken. Disse trenger ikke booke plass på forhånd.
 • Vi aksepterer ledsagerbevis, beviset må vises i billettluka ved ankomst. Ledsager trenger ikke booke plass på forhånd.
 • Barn under 12 år kan kun besøke parken i følge med en voksen.
 • Foldvik Familiepark tar forbehold om stenging av enkelte aktiviteter (halmhopping, tog, akeparken, plaskeland, teater,) grunnet vær eller vannforhold.
 • Ved eventuell stenging av enkelte aktiviteter i parken refunderes ikke billetten. Det gis heller ikke rabattert pris på billetten.
 • Det tas forbehold om trykkfeil og eventuelle endringer i pris ved økte offentlige avgifter.
 • Det gis ikke rabattert pris på billetten når man kommer på ettermiddagen eller ved dårlig vær.
 • Har du kjøpt billetter online kan du, på min side, endre dato for ditt besøk senest 48 timer før på min side. Disse må bookes til en annen dag i inneværende sesong og i samme prisklasse.
 • Gavekort kan kun benyttes i vårt digitale bookingsystem. Gavekort er gyldig i inneværende sesong, neste års sesong dersom de er kjøpt etter oktober.

I tillegg gjelder for Sesongkort:

 • Sesongkortene er personlige og kan ikke overdras til andre.
 • Sesongkort må fremvises i billettluka ved ankomst
 • Sesongkortene MÅ registreres med personinfo og bilde på min side for å være gyldige.
 • Er du i parken med dagsbillett kan du oppgradere denne til sesongkort etter endt besøk. Oppgraderingen må skje før du har forlatt parken og gått ut og forbi inngangsbodene!

 • Avbestilling: Innen 24 timer etter kjøpstidspunktet, men dog senest 48 timer før besøksdag mot et avbestillingsgebyr tilsvarende én dagsbillett. Avbestilling må gjøres skriftlig til park@foldvik.com.
 • Endre dato: Er det over 48 timer til besøk kan du endre dato til ny dag innenfor samme prisklasse og inneværende sesong.
 • Billetter kjøpt online med Blidebarn rabatt er kun gyldige ved fremvisning av kupongen ved ankomst. Kupongen skal leveres inn til oss.
 • Det tas forbehold om trykkfeil og eventuelle endringer i pris ved økte offentlige avgifter.

Værforbehold / Force majeure Foldvik

Familiepark tar forbehold om stenging av enkelte aktiviteter (halmhopping, tog, teater, sklie akebakke) grunnet vær, vannforhold eller annet.
Ved eventuell stenging av enkelte aktiviteter i parken refunderes ikke billetten. Det gis heller ikke rabattert pris på billetten. Foldvik Familiepark tar forbehold om stenging av deler eller hele parken på grunn av force majeure. Det vil si uforutsette begivenheter utenfor Foldvik Familieparks AS sin kontroll som fører til delvis eller fullstendig stengning av parken. Ved eventuell delvis eller fullstendig stenging av parken refunderes ikke billetten. Se forøvrig neste punkt.

Hvis Foldvik Familiepark AS forhindres fra å oppfylle sine forpliktelser på grunn av omstendigheter som Foldvik Familiepark AS ikke har kontroll over som krig, arbeidskonflikt, utestengning, brann, flom, mangel på transport eller energi, statlige tiltak, myndighetspålagte restriksjoner ny eller endret lovgivning, vil Foldvik Familiepark AS være fritatt for skader og andre straffer, forutsatt at Foldvik Familiepark AS innen rimelig tid informerer kunden om forholdet. Når hindringen opphører, skal forpliktelsen oppfylles som avtalt. Dersom forsinkelsen overstiger to måneder, har både kunden og Foldvik Familiepark AS rett til å heve kjøpsavtalen umiddelbart uten noen forpliktelse til å betale erstatning. Foldvik Familiepark AS har intet ansvar overfor kunden for eventuelle feil, forsinkelser eller skade. Foldvik Familiepark AS er bare ansvarlig for skade som kunden ikke kunne begrense eller unngå. Foldvik Familiepark AS er dessuten aldri ansvarlig for noe tap av næringsvirksomhet.

Nedenfor finner du våre kjøpsvilkår for bestillinger av produkter fra vår nettbutikk. Betingelsene nedenfor gjelder alle inngåtte avtaler for kjøp og levering av varer fra foldvikbutikken.no. (ikke billetter, sesongkort o.l) Under finner du informasjon om følgende:

Avtalen består av disse kjøpsvilkårene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning. Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere. Kjøpsvilkårene kan oppdateres og endres uten varsel, og datoen ovenfor vil vise når betingelsene ble justert. Les derfor alltid igjennom kjøpsvilkårene før du bestiller. Når du godkjenner kjøpet ditt hos oss, godkjenner du også kjøpsvilkårene. Kjøpet er utført når du har fått ordrebekreftelsen. Du er selv ansvarlig for å oppgi korrekt informasjon, herunder korrekt stavet navn, adresse, e-postadresse eller telefonnummer. I motsatt tilfelle, kan du bli krevet for kostnader som måtte oppstå som følge av feil. For å handle i vår nettbutikk må du være over 18 år. For øvrig gjelder norske lover og regler der vi ikke har gitt utvidede rettigheter

Selger er Foldvik Familiepark AS, Foldvikveien 53a, 3294 Stavern, park@foldvik.com, 413 84 000, org.nr 990 072 558 og betegnes i det følgende som vi /oss/ selger/selgeren. Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som du/ deg kjøper/kjøperen.

Alle priser er i norske kroner (NOK), inkludert gjeldende merverdiavgift. Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen du skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som vi før kjøpet ikke har informert om, skal ikke du bære.

Avtalen er bindende for begge parter når du har sendt din bestilling til oss. Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra oss i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i din bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Foldvik Familiepark AS kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen. Betaling med kort ved betaling med kort vil pengene reserveres på din konto ved bestilling, og trekkes fra din konto når bestillingen sendes fra vårt lager.

Du mottar e-post fra oss med en bestillingsbekreftelse. Denne gjelder som kvittering for ditt kjøp så ta godt vare på denne. Dersom du ikke mottar bestillingsbekreftelsen kan det hende den har havnet i ditt spamfilter / søppelpost, så sjekk disse mappene. Sammen med bestillingsbekreftelsen finner du også «Skjema for opplysninger om angrerett» og «Angreskjema» disse ligger som vedlegg til e-posten.

Levering er skjedd når du, eller en representant for deg, har overtatt varen. Varen skal normalt sendes innen 1-3 virkedager etter bestilling og skal alltid levers til deg uten unødig opphold og senest 30 dager etter at du gjorde din bestilling. Varen skal leveres i henhold til det fraktalternativ som du valgte ved kjøp av varen. I forbindelse med jul må varen være bestilt innen 12. desember for leveranse før 24. desember.

Risikoen for varen går over på deg når du, eller din representant, har fått varene levert i tråd med punkt 7.

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan du angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven. Du har 30 dagers åpent kjøp når du handler i foldvikbutikken.no. Det betyr at vi må få melding innen 30 dager etter at du har mottatt varen/e og at den/de leveres tilbake til Foldvik Familiepark AS uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er sendt til oss. Du dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt. Informasjon om bruk av angreretten blir sendt sammen med bestillingsbekreftelsen eller innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag. Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Det er du som kjøper som har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig. Du kan sende beskjed til vår e-post: park@foldvik.com. Angrefristen begynner å løpe:

 • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt
 • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt

Du kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan du bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen. En gyldig retur forutsetter at varen er ubrukt, og i samme stand som da du mottok den, og alle merkelapper må fortsatt sitte på. Varen må være i sin originale innpakning. Vi tar ikke imot postoppkrav eller rekommandert sending. Foldvik Familiepark AS er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til deg uten unødig opphold, og senest 14 dager fra vi fikk melding om din beslutning om å benytte angreretten. Vi har rett til å holde tilbake betalingen til vi har mottatt varene fra deg, eller til du har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

Reklamasjonsretten gjelder i 2 år. Har du vært så uheldig å fått en vare som er ødelagt eller ikke fungerer slik den skal så ta kontakt med oss på park@foldvik.com Vi vil da gjør vårt ytterste for å få rettet opp feilen eller så vil vi sende deg et nytt eksemplar av varen. Vi dekker portokostnader ved retur på grunn av reklamasjon, men dette må avtales med oss på forhånd. Ved en reklamasjon så trenger vi følgende dokumentasjon fra deg:

 • Informasjon om feilen
 • Et nærbilde som viser feilen med varen
 • Et oversiktsbilde som viser hele varen
 • En kopi av kvitteringen for kjøpet

Du kan ikke reklamere på grunn av bruksfeil eller vanlig slitasje, men produksjonsfeil. Foldvik Familiepark AS er heller ikke ansvarlig for avfarging på andre gjenstander eller liknende i forbindelse med bruk av våre produkter. Force Majeur Hvis Foldvik Familiepark AS blir utsatt for force majeure har vi rett til å stoppe våre forpliktelser overfor kundene.

Dersom Foldvik Familiepark AS ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan du i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelseheve avtalen og/eller kreve erstatning fra Foldvik Familiepark AS. Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post). Oppfyllelse Du kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra oss. Du kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som vi ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for oss at det står i vesentlig misforhold til din interesse i at Foldvik Familiepark AS oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan du likevel kreve oppfyllelse. Du taper sin rett til å kreve oppfyllelse om du venter urimelig lenge med å fremme kravet. Heving Dersom Foldvik Familiepark AS ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal du oppfordre oss til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom Foldvik Familiepark AS ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan du heve kjøpet. Du kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis Foldvik Familiepark AS nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom du har underrettet oss om at leveringstidspunktet er avgjørende. Leveres tingen etter tilleggsfristen du har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at du fikk vite om leveringen. Erstatning Du kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom Foldvik Familiepark AS godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor vår kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

Hvis det foreligger en mangel ved varen må du innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi oss melding om at du vil påberope deg mangelen. Du har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år. Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren. Reklamasjon til oss skal skje skriftlig. Retting eller omlevering Du kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Foldvik Familiepark AS kan likevel motsette seg ditt krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder oss urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Foldvik Familiepark AS har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel. Prisavslag Du kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for deg. Heving Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan du også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

Dersom du ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes Foldvik Familiepark AS eller forhold på vår side, kan vi i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra deg. Foldvik Familiepark AS vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varerOppfyllelse Foldvik Familiepark AS kan fastholde kjøpet og kreve at du betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper Foldvik Familiepark AS sin rett dersom vi venter urimelig lenge med å fremme kravet. Heving Foldvik Familiepark AS kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra din side. Foldvik Familiepark AS kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter Foldvik Familiepark AS en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og du ikke betaler innen denne fristen, kan vi heve kjøpet. Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr Dersom du ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan Foldvik Familiepark AS kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til deg og du kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven. Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer Dersom du unnlater å hente ubetalte varer, kan Foldvik Familiepark AS belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke våre faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

Dersom du ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes Foldvik Familiepark AS eller forhold på vår side, kan vi i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra deg. Foldvik Familiepark AS vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varerOppfyllelse Foldvik Familiepark AS kan fastholde kjøpet og kreve at du betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper Foldvik Familiepark AS sin rett dersom vi venter urimelig lenge med å fremme kravet. Heving Foldvik Familiepark AS kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra din side. Foldvik Familiepark AS kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter Foldvik Familiepark AS en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og du ikke betaler innen denne fristen, kan vi heve kjøpet. Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr Dersom du ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan Foldvik Familiepark AS kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til deg og du kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven. Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer Dersom du unnlater å hente ubetalte varer, kan Foldvik Familiepark AS belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke våre faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er Foldvik Familiepark AS. Med mindre du samtykker til noe annet, kan vi, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at vi skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Dine personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at vi skal få gjennomført avtalen med deg, eller i lovbestemte tilfelle.

Klager rettes til Foldvik Familiepark AS innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.regi