Meny

Påfugl som brysker seg med fjærene
PÅFUGL

At farger betyr status i dyreriket er helt klart. Å utvikle flotte farger eller ekstra lange fjør krever energi og kan gå på bekostning av liv og helse. Påfuglhannen har for eksempel ingen nytte av halen når han skal finne seg mat eller unngå fiender. Tvert i mot! Halen hindrer han i å bevege seg fritt og gjør han svært synlig for rovdyr som er på jakt. Men så er han jo til gjengjeld populær hos damene og flott å se på for oss mennesker!

Visste du at påfuglen er Indias nasjonalfugl? Den legger mellom 3-6 egg. Påfuglen veier opptil 25 kg og halefjærene er ca 1,5 meter lange. Når det ikke er parringssesong mister hannen mesteparten av fjøra på halen og har for det meste kun noen lange stilker bakerst. Påfuglen får gjennomsnittlig 4 unger. Påfuglen er et flokkdyr, men lever også alene.

Vi har to andre fugler som også er veldig flotte å se på: Hils på Arapapegøyen vår, som gjerne tar en liten prat med deg. Eller en “gullfugl” med lang fin stjert.